top of page
Indmeldelse

Tilmeldingsformular

Tilmelding til sæson 22/23 
åbnes kl. 10 den 1. juni

Tilmeldning til sæson 2022/2023 vil åbne d. 1.juni kl. 10.00 her på siden. Alle får tildelt plads efter først til mølle princippet, dog vil nuværende elever kunne beholde deres plads, hvis de tilmeldes den 22/5. Pladsen på det ønskede hold er først sikret når I får besked fra Frederiksberg Ballet om optagelse, og første halvsæsonbetaling eller helsæson er betalt. Der kan forventes max en uges svartid efter den 30/6. I tilfælde af at I kommer på ventelisten, bedes i være opmærksomme på at ventelisten udelukkende er gældende for en sæson af gangen!

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen. En sæson hos Frederiksberg Ballet gælder fra 1. september til og med maj måned.

Undtagelsesvis, såfremt særlige forhold gør sig gældende kan udmeldelse (skriftligt) finde sted med én måneds varsel.

Ved indmeldelse samtykker eleven/forældrerne til, at eleven må fotograferes, og at fotos (med mindre andet aftales) må lægges på Frederiksberg Ballets hjemmeside og øvrige sociale medieplatforme.

Hvis en situation lignende Covid-19 nedlukningen foråret 2020 eller 2021 skulle opstå, og det ikke er muligt at gennemføre undervisning i spejlsalen grundet lukning af Büllowshallen, vil der blive lavet videoundervisning online, som erstatter den ugentlige undervisning. Disse vilkår godkendes ved tilmelding. Tilbagebetaling/refusion er derfor ikke muligt.

Frederiksberg Ballet følger som udgangspunkt Frederiksbergskolernes ferier samt FIUs anvisninger. 

Ret til ændringer forbeholdes.

bottom of page